Osnovna šola col


SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN


ŠOLSKO LETO 2010/11    1. RAZRED


PREDMET

POTREBŠČINE

 
Slovenščina

DZ:  S. Pečjak, A. Kozinc, R. Justin:  ABC 1, Poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, 1. in 2. del, delovni zvezek za jezik pri slovenščini, založba IZOLIT

P: 1 zvezek :B5 11 mm, 2 zvezka A4 brezčrtna

 
Matematika

DZ: M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik:  IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH ČUDES, 3 zvezki, učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko, založba DZS

P: 1 zvezek A4 1cm karo, 1 mala šablona

 
Likovna vzgoja

kolaž papir,  risalni blok,  plastelin,  voščene barvice (12), tempera barvice Aero, 1 x velika tempera bela, rdeča, rumena, modra, lonček za vodo, čopiči, paleta

Glasbena vzgoja

 

 
Spoznavanje okolja

P: 1 zvezek A4 brezčrtni

Športna vzgoja

športni copati za telovadnica

 
Ostalo

šolska torba, peresnica, svinčnik HB, barvice (12), flomastri (12), radirka, šilček, veliko UHU lepilo v sticu, plastificirana mapa A4 z elastiko, škarje, črn alkoholni flomaster, šolski copati, vrečka za copate

 
 
* V šoli bomo naročili še DZ za matematiko: Računanje je igra. 


    2. RAZRED


PREDMET

POTREBŠČINE


Slovenščina

DZ: M. Grginič, M. Urbančič Jelovšek: ABC 2, POSLUŠAMO - GOVORIMO, PIŠEMO - BEREMO, 3 deli, delovni zvezek za slovenščino, založba IZOLIT

P: 2 zvezka za opismenjevanje Pišem črke, 2 zvezka B5 črtasta-11mm


Matematika

DZ: M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 2, delovni zvezek za matematiko, 3 deli, založba DZS

P: 2 zvezka A4 karo, velika in mala šablona


Likovna vzgoja

20 listni risalni blok, tempera barvice Aero + 1 bela tempera, paleta, lonček, 3 čopiče, koalž papir, plastelin, voščene barvice (12), svinčnik B, črn flomaster

Glasbena vzgoja

1 zvezek A5 brezčrtni


Spoznavanje okolja

P: 1 zvezek A4 črtast

Športna vzgoja

športni copati


Ostalo

šolska torba, peresnica, nalivno pero (klasično), brisalnik črnila, svinčnik HB, radirka, šilček, flomastri (12), barvice (12), fluorescenten flomaster, plastificirana mapa z elastiko, šolski copati, vrečka za copate, 1 UHU lepilo v sticu, 1 magnetin lepilo, škarje, beležka*Domače branje in bralna značka:

Uporabljali bomo brezčrtni A4 zvezek, ki so ga uporabljali že v lanskem šolskem letu.
3.RAZREDPREDMET

POTREBŠČINE


Slovenščina

DZ: M. Grginič, M. Križaj-Ortar, M. Urbančič Jelovšek: ABC 3, GOVORIMO - POSLUŠAMO, PIŠEMO - BEREMO, 3 deli, delovni zvezek, založba IZOLIT

P:2 zvezka A5 črtasta 11 mm, 2 zvezka B5 z vmesno črto (založba MK), 1 zvezek A4 brezčrtni (za DB)


Matematika

DZ: M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, 3 zvezki, delovni zvezek za matematiko, založba DZS

P:2 zvezka A4 karo 1cm, ravnilo, velika šablona,


Likovna vzgoja

kolaž papir, risalni blok z risalnimi listi, modelirna DAS masa bela 500 g, tempera barvice (Aero), paleta, voščene barvice, škarje , lonček, 3 čopiče

Glasbena vzgoja

1 ZVEZEK A4 črtasti 11 mm


Spoznavanje okolja

DZ: I. Hergan et al.: DOTIK OKOLJA 3, 2 delovna zvezka, založba MKZ (NOVO!)

P:1 zvezek A4 črtast 11 mm

Športna vzgoja

športni copati


Ostalo

šolska torba, peresnica, svinčnik HB, škarje, nalivno pero, brisalnik črnila, suhe barvice (12), flomastri (12), radirka, šilček, alkoholni flomaster, lepilo UHU v stiku, plastificirana mapa z elastiko, rdeč kemični svinčnik, šolski copati, vrečka za copate
* V šoli bomo naročili še DZ za matematiko: Računanje je igra.


4. RAZRED


PREDMET

POTREBŠČINE


Slovenščina

UČBENIK: B. Golob, M. Kordigel, I. Saksida: BABICA, TI LOVIŠ, berilo za 4. Razred, založba MK

DZ: D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, samostojni delovni zvezek – PRENOVLJEN, založba Rokus Klett

P: 2 velika zvezka (A4) črtasti 11 mm, 1 veliki zvezek (A4) brezčrtni (za BZ- lahko iz prejšnjih let)


Matematika

UČBENIK: T. Uran, F. Bitenc, S. Mutič: KOCKA 4, založba MODRIJAN

DZ: T. Uran, F. Bitenc, S. Mutič: KOCKA 4, delovni zvezek za matematiko, založba MODRIJAN

P: 2 velika zvezka (A4) karo 1 cm, 1 veliki zvezek (A4) brezčrtni, velika šablona NOMA, ravnilo , geotrikotnik, šestilo


Angleški jezik

UČBENIK: S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 1 NEW EDITION, založba MKT

DZ: S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 1 NEW EDITION , delovni zvezek s CD- jem za angleščino, založba MKT

P: 1 veliki zvezek (A4) črtasti 11 mm


Likovna vzgoja

UČBENIK: T. Tacol, B.T.Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 4, založba Debora

likovni blok z 20 risalnimi listi, 3 čopiči različne debeline, paleta, oglje v paličkah, črn tuš, voščenke, tempera barvice Aero, 1 večja bela tempera Aero, ½ kg modelirna masa Glinamol, škarje, 2 dl lonček za vodo, kovček za shranjevanje, krpa za brisanje

Glasbena vzgoja

UČBENIK: B. Oblak: MOJA GLASBA 4, delovni zvezek s CD, založba IZOLIT

P: 1 veliki zvezek (A4) črtasti 11mm

Družba

UČBENIK: A. Vovk Korže, C. Jurač: DRUŽBA SMO MI 4, založba Rokus Klett

P: 1 veliki (zvezek) A4 črtasti 11 mm


Naravoslovje in teh.

UČBENIK : NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, založba Rokus Klett

DZ: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, delovni zvezek za naravoslovje, založba Rokus - PRENOVLJEN

P: 1 veliki zvezek (A4) črtasti 11 mm

Športna vzgoja

kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, copate z nedrsečim podplatom


Ostalo

šolska torba, peresnica, svinčnik HB, radirka, škarje, nalivno pero, brisalnik črnila, suhe barvice (12), flomastri (12), plastelin, radirka, šilček, lepilo UHU v sticku, lepilo Mekol, rdeč tanek flomaster, šolski copati, vrečka za copate, 1 plastificirana mapa z elastiko

5. RAZREDPREDMET

POTREBŠČINE


Slovenščina

U: BERILO 5, NA KRILIH BESED, MKZ

DZ: Samostojni delovni zvezek GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5. založba Rokus Klett (posodobljena izdaja) 2010

P: 2 zvezka A4 črtasta 50 listna


Matematika

U: T. Uran, F, Bitenc, S. Mutič, KOCKA 5, MODRIJAN

DZ: T. Uran, F. Bitenc, S. Mutić: KOCKA 5, delovni zvezek za matematiko, založba MODRIJAN

RAČUNANJE JE IGRA, založba Antus

P: 1 zvezka A4 brezčrtni 50 listni, 1 zvezek A4 mali karo 50 listni


Angleški jezik

U: HAPPY STREET 2, NEW EDITION

DZ: S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2, New Edition, delovni zvezek s CD- jem za angleščino, založba CZ (NOVO!)

P: 1 zvezek A4 črtast 50 listni


Likovna vzgoja


Svinčnik B3, lepilo, škarje, flomastri

Glasbena vzgoja

U: A. Pesek: GLASBA 5, MKZ

P: 1 zvezek A4 črtasti 50 listni, 1 notni zvezek mali A5

Družba

U: M.Košak, Z. Lavbič Saje: DRUŽBA 5

P: 1 zvezek A4 črtasti 80 listni


Naravoslovje in teh.

U: D.Krnel et. al.: OD MRAVLJE DO SONCA 2. MODRIJAN

DZ: D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 2, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko, založba MODRIJAN

P: 1 zvezek A4 mali karo 50 listni,

Gospodinjstvo

U:Gregor Torkar, Polonca Bratož Opoškar: GOSPODINJSTVO, ROKUS

1 zvezek A4 črtasti 80 listni,

Športna vzgoja

športni copati, športna oblačila


Ostalo

DZ: S KOLESOM V ŠOLO, delovni zvezek, založba PRIMOTEHNA

P: šolska torba, peresnica, svinčnik HB, škarje, nalivno pero, suhe barvice (12), flomastri (12), radirka, šilček, šestilo, geotrikotnik, ravnilo-velika šablona, lepilo UHU v sticku, rdeč kemični svinčnik, plastificirana mapa z elastiko, šolski copati, vrečka za copate


V šoli bomo naročili še DZ za matematiko: Računanje je igra ( založba ANTUS).

Vse učbenike si učenci izposodijo v šoli.6. RAZREDSlovenščina

DZ: M. Sivec, L. Kosmač, K. Ringler Šilc: HEJ HOJ, POVABIM TE S SEBOJ 6, delovni zvezek za slovenščino - jezik, založba DZS

P: 2 zvezka A5 črtasta, 3 zvezki A4 črtasti,

Matematika

P: 1 zvezek A4 nizki karo, šestilo, geo trikotnik, svinčnik HB ali tehnični svinčnik, radirka


Angleški jezik

DZ: T. Hutchinson: PROJECT 1, THIRD EDITION, delovni zvezek za

angleščino, založba MKT (najnovejši)

P:1 zvezek A4 črtast


Likovna vzgoja

P: 1 mehak svinčnik B2, flomastri (12), suhe barvice (12), lepilo UHU v sticu, škarje

Glasbena vzgoja

P: 1 zvezek A4 črtast

Geografija

DZ: H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6, delovni zvezek za geografijo, založba ROKUS-KLETT

P: M. Žerovnik: ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE; 1:500 000, založba DZS

1 zvezek A4 črtast

Zgodovina

DZ: H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, delovni zvezek za zgodovino, založba ROKUS-KLETT

P: 1 zvezek A4 črtast

Naravoslovje

P:1 zvezek A4 črtast

Tehnika in tehnologija

1 zvezek A4 brezčrtni, svinčniki HB, 2H, 4B

Gospodinjstvo

P:1 zvezek A4 črtast (lahko iz 5. r.)

Športna vzgoja

športni copati, športna oblačila

Ostalo

šolski copati, vrečka za copate
7. RAZREDPREDMET

POTREBŠČINE


Slovenščina

DZ: V. Črešnik, I. Lapanje: HURA ZA SLOVENŠČINO 7, delovni zvezek za slovenščino - jezik, založba DZS

P: 3 zvezke A5 črtaste, 2 zvezka A4 črtasta,


Matematika

P: 1 zvezek A4 nizki karo, šestilo, geo trikotnik, svinčnik HB ali tehnični svinčnik, radirka


Angleški jezik

DZ: T. Hutchinson: PROJECT 2 third edition, Workbook, delovni zvezek za angleščino, založba MKT

P: 1 zvezek A4 črtast

Likovna vzgoja

P: 1 mehak svinčnik B2, flomastri (12), lepilo UHU v sticku, škarje, suhe barvice (12)

Glasbena vzgoja

P: 1 zvezek A4 črtast, 1 notni zvezek


Geografija

DZ: J. Senegačnik, B. Drobnjak: SPOZNAVAMO EVROPO IN AZIJO, delovni zvezek za geografijo, založba MODRIJAN

P: 1 zvezek A4 črtast

Zgodovina

P: 1 zvezek A4 črtast

Državljanska vzgoja in etika

DZ: J. Justin, M. Zupančič, I. Ž. Žagar: DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, delovni zvezek, založba I2

P: 1 zvezek A4 črtast

Naravoslovje

P: 1 zvezek A4 črtast

Tehnika in tehnologija

nadaljujemo v zvezku A4 brezčrtnen iz 6. razreda

Gospodinjstvo

/

Športna vzgoja

športni copati, športna oblačila

Ostalo

šolski copati, vrečka za copate
8. RAZREDPREDMET

POTREBŠČINE


Slovenščina

UČBENIK: D. Kapko, N. Cajhen, N Drusany, M. B. Turk e tal: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8, učbenik PRENOVLJEN, založba ROKUS-KLETT

P: 3 zvezke A5 črtaste, 2 zvezka A4 črtasta,

Matematika

P: I. nivo: 1 zvezek A4 velik karo 1cmX1cm ali

II, III nivo: 1 zvezek A4 nizki karo

šestilo, geo trikotnik, svinčnik HB ali tehnični svinčnik, radirka


Angleški jezik

DZ: T. Hutchinson: PROJECT 3, Workbook, delovni zvezek za angleščino, založba MKT (3. izdaja, NAJNOVEJŠI!)

P:1 zvezek A4 črtast

Likovna vzgoja

P: 1 mehak svinčnik B2, flomastri (12), suhe barvice (12), lepilo UHU v sticu, škarje

Glasbena vzgoja

P: 1 zvezek A4 črtast


Geografija

DZ: K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik: SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI SVET, delovni zvezek za geografijo v 8. r., založba MODRIJAN

P: 1 zvezek A4 črtast


Zgodovina

DZ: G. Škraba: VZPON MEŠČANSTVA, delovni zvezek za zgodovino v 8. r., založba MODRIJAN

P:1 zvezek A4 črtast

Državljanska vzgoja in etika

DZ: J. Justin et al.: DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, delovni zvezek, založba I2

P: 1 zvezek A4 črtast (lahko iz 7. razreda)

Fizika

P: 1 zvezek A4 veliki karo 1cm x 1cm


Kemija

DZ: M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA 1, delovni zvezek za kemijo, založba MODRIJAN

P: *ali R. Ipavec: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, dvostranski namizni, založba UČILA *ali N. Dekleva, S. Glažar: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, založba DZS

1 zvezek A4 črtast

Biologija

P: 1 zvezek A4 črtast

Tehnika in tehnologija

nadaljujemo v zvezku A4 brezčrtnem iz 7. razreda

Gospodinjstvo

P: 1 zvezek A4 črtast

Športna vzgoja

športni copati, športna oblačila

Ostalo

šolski copati, vrečka za copate9. RAZREDPREDMET

POTREBŠČINE


Slovenščina

UČBENIK: D. Kapko, N. Cajhen, N Drusany, M. B. Turk e tal: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9, učbenik, založba ROKUS-KLETT

P: 3 zvezke A5 črtaste, 2 zvezka A4 črtasta,

Matematika

P: : I., II. nivo: 1 zvezek A4 velik karo 1cmX1cm ali

III nivo: 1 zvezek A4 nizki karo

šestilo, geo trikotnik, svinčnik HB ali tehnični svinčnik, radirka


Angleški jezik

DZ: L. King Videtič, E. Marendič, J. Skela: TOUCHSTONE 9, delovni zvezek za angleščino, založba TANGRAM

P:1 zvezek A4 črtast

Likovna vzgoja

P: 1 mehak svinčnik B2, flomastri (12), suhe barvice (12), lepilo UHU v sticu, škarje

Glasbena vzgoja

P: 1 zvezek A4 črtast

Geografija

DZ: J. Senegačnik, B. Drobnjak, M. Otič: ŽIVIM V SLOVENIJI, delovni zvezek za geografijo v 9, založba MODRIJAN

P: M. Žerovnik: ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE; 1:500 000, založba DZS, 1 zvezek A4 črtast

Zgodovina

P: 1 zvezek A4 črtast

Fizika

P: 1 zvezek A4 veliki karo 1cm X 1cm


Kemija

DZ: M. Vrtačnik, S. A. Glažar, A. Godec, K. W. Grm: MOJA PRVA KEMIJA 2, delovni zvezek za kemijo, založba MODRIJAN

N. Dekleva, S. Glažar: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV 8 (iz 8. razreda), založba DZS

P: 1 zvezek A4 črtast

Biologija

P: 1 zvezek A4 črtast

Gospodinjstvo

P: 1 zvezek A4 črtast (lahko iz 8. razreda)

Športna vzgoja

športni copati, športna oblačila

Ostalo

šolski copati, vrečka za copate

podruŽNICA PODKRAJ1.RAZRED


 

PREDMET

POTREBŠČINE

 
Slovenščina

DZ:  S. Pečjak, A. Kozinc, R. Justin:  ABC 1, Poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, 1. in 2. del, delovni zvezek za jezik pri slovenščini, založba IZOLIT

P: 1 zvezek :B5 11 mm, 2 zvezka A4 brezčrtna

 
Matematika

DZ: M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik:  IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH ČUDES, 3 zvezki, učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko, založba DZS

P: 1 zvezek A4 1cm karo, 1 mala šablona

 
Likovna vzgoja

kolaž papir,  risalni blok,  plastelin,  voščene barvice (12), tempera barvice Aero, 1 x velika tempera bela, rdeča, rumena, modra, lonček za vodo, čopiči, paleta

Glasbena vzgoja

 

 
Spoznavanje okolja

P: 1 zvezek A4 brezčrtni

Športna vzgoja

športni copati za telovadnica

 
Ostalo

šolska torba, peresnica, svinčnik HB, barvice (12), flomastri (12), radirka, šilček, veliko UHU lepilo v sticu, plastificirana mapa A4 z elastiko, škarje, črn alkoholni flomaster, šolski copati, vrečka za copate

 

V šoli bomo naročili še DZ za matematiko: Računanje je igra. 


    2. RAZRED


PREDMET

POTREBŠČINE


Slovenščina

DZ: M. Grginič, M. Urbančič Jelovšek: ABC 2, POSLUŠAMO - GOVORIMO, PIŠEMO - BEREMO, 3 deli, delovni zvezek za slovenščino, založba IZOLIT, leto izdaje 2010 – PRENOVLJEN!

P: 2 zvezka B5 črtasta -11mm

2 zvezka za opismenjevanje Pišem črke (založba MK)


Matematika

DZ: V, Manfreda Kolar, M. Urbančič Jelovšek: MATEMATIKA 2, Založba MK

P: 2 zvezka A4 1 cm karo, mala šablona, velika šablona


Likovna vzgoja

20 listni risalni blok, tempera barvice Aero, 1 večja bela tempera - 42 ml, paleta, 3 čopiče različnih debelin, kolaž papir-24 barvni, plastelin, voščene barvice (12), svinčnik trdota B, črn flomaster-tanek, črn flomaster-debeli, modelirna masa 500g bela, oglje v palčkah, črn tuš, lonček za vodo, krpa za brisanje, prazna škatla od čevljev za likovne potrebščine

Glasbena vzgoja

1 zvezek A5 brezčrtni

Spoznavanje okolja

P: 1 zvezek A4 črtasti

Športna vzgoja

športni copati z nedrsečim podplatom


Ostalo

šolska torba, peresnica, nalivno pero Stabilo, brisalnik črnila, svinčnik HB, rdeč tanek flomaster, radirka, šilček, flomastri (12), barvice (12), 1 UHU lepilo v stiku, 1 lepilo Mekol - manjše, škarje, plastificirana mapa z elastiko, šolski copati, vrečka za copate*Domače branje in bralna značka:

Uporabljali bomo brezčrtni A4 zvezek, ki so ga uporabljali že v lanskem šolskem letu.


V šoli bomo naročili še DZ za matematiko: Računanje je igra (založba Antus).UČBENIKI, KI SI JIH BODO OTROCI IZPOSODILI IZ UČBENIŠKEGA SKLADA NA ŠOLI:
    3. RAZREDPREDMET

POTREBŠČINE


Slovenščina

DZ: M. Grginič, M. Križaj-Ortar, M. Urbančič Jelovšek: ABC 3, GOVORIMO - POSLUŠAMO, PIŠEMO - BEREMO, 3 deli, delovni zvezek, založba IZOLIT

P:2 zvezka A5 črtasta 11 mm, 2 zvezka B5 z vmesno črto (založba MK), 1 zvezek A4 brezčrtni (za DB in BZ, zvezek je lahko isti od prejšnjega šol.leta)


Matematika

DZ: M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, 3 delovni zvezki za matematiko, založba DZS

P:2 zvezka A4 karo 1cm, ravnilo, velika šablona


Likovna vzgoja

kolaž papir, risalni blok z risalnimi listi, modelirna DAS masa bela 500 g, tempera barvice (Aero), paleta, voščene barvice, škarje , lonček, 3 čopiče, plastelin, črn alkoholni flomaster

Glasbena vzgoja

1 zvezek A5 črtasti 11 mm

Spoznavanje okolja

P:1 zvezek A4 črtast 11 mm

Športna vzgoja

športni copati z nedrsečim podplatom


Ostalo

šolska torba, peresnica, klasično nalivno pero, svinčnik HB, škarje, brisalnik črnila, suhe barvice (12), flomastri (12), radirka, šilček, lepilo UHU v sticku, plastificirana mapa z elastiko, rdeč kemični svinčnik, šolski copati, vrečka za copateDZ: delovni zvezek

P: potrebščine

DB: domače branje

BZ: bralna značka


* V šoli bomo naročili še DZ za matematiko: Računanje je igra.


Seznam učbenikov, ki si jih bodo učenci izposodili iz učbeniškega sklada:

Hergan, I. idr. DOTIK OKOLJA 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu, založba MK

Grginič, M. idr. MOJE BRANJE – SVET IN SANJE, berilo za 3. razred, založba Izolit