DOMAČE BRANJE 2009/2010

Domov

Podružnica Podkraj

1. razred, podružnica Podkraj, učiteljici

PISATELJ-ICA   NASLOV KNJIGE  ČAS
Brata Grimm
Rdeča kapica
26. oktober 2009
Ela Peroci
Muca copatarica
14. december 2009
Niko Grafenauer
Pedenjped
22. februar 2010
Svetlana Makarović
Pod medvedovim dežnikom
25. april 2010

Knjigo naj ti preberejo starši. Skupaj se pogovorite ob zgodbici. Ob pomoči staršev v zvezek napiši naslov, zgodbo ilustriraj ter se jo nauči pripovedovati . Iz zbirke pesmi se nauči eno pesmico na pamet in jo ilustriraj v zvezek.

Želiva vam veliko prijetnih trenutkov ob skupnem branju!

Učiteljici

2. razred, učiteljica Katja Turk Medvešček

PISATELJ-ICA   NASLOV KNJIGE  ČAS
Slovenska ljudska
Peter Klepec
26. november 2009
Pascal Biet in Becky Bloom
Tiho, tukaj beremo
4. marec 2010
Leopold Suhadolčan
Piko dinozaver
19. maj 2010Pri branju prve in druge knjige naj ti pomagajo starši. Tretjo in četrto knjigo pa boš prebral samostojno. Skupaj se pogovorite ob zgodbici. V zvezek (slovenski jezik) napiši naslov, zgodbo ilustriraj in ter se jo nauči lepo pripovedovati. Iz zbirke pesmi se nauči eno pesmico na pamet in jo PREPIŠI v zvezek.

Želim vam veliko prijetnih trenutkov ob skupnem branju!
Učiteljica

3./4. razred, učiteljica Veronika Tihelj Bajc

PISATELJ-ICA   NASLOV KNJIGE  ČAS
 Brata Grimm
Janko in Metka
19.10.2009
H. C. Andersen
Najmanj tri pravljice po lastni izbiri
11.1.2010
Dane Zajc
Ta roža je zate
10.5.2010

5. razred, učiteljica

PISATELJ-ICA   NASLOV KNJIGE  ČAS
Osnovna sola Col

1./2. razred, učiteljica Slavica Velikonja

PISATELJ-ICA   NASLOV KNJIGE  ČAS
 Koroška pripovedka
Mojca Pokrajculja
12. november 2009
France Bevk
Peter Klepec
4. marec 2010
Srečko Kosovel
Medvedki sladkosnedki
6. maj 2010

3. razred, učiteljica Heidi Rodman Sever

PISATELJ-ICA   NASLOV KNJIGE  ČAS
 S. Makarović
Pekarna Mišmaš
november
Ljudska
Zlata ptica
januar
H. C. andersen
Grdi raček
april
DOMAČE DELO:
Doma knjigo preberi in njeno vsebino na kratko ustno obnovi.

ŠOLSKO DELO:
1. Obravnava prebrane knjige (pogovor, pripovedovanje, reševanje
    nalog...).
2. Preverjanje in ocenjevanje.

4. razred, učiteljica Klavdija Štrancar

PISATELJ-ICA   NASLOV KNJIGE  ČAS
Ljudske Slovenske ljudske pravljice november 2009
Miroslav Košuta Na Krasu je krasno februar 2010
Roald Dahl Matilda maj 2010

5. razred, učiteljica Roberta Stegovec

PISATELJ-ICA   NASLOV KNJIGE  ČAS
France Bevk
Grivarjevi otroci

Miha Mate
Babica v supergah

Uri Orlev
Žival iz mraka

Dane Zajc
Ta roža je zate

6. razred, učitelj

PISATELJ-ICA   NASLOV KNJIGE  ČAS
     
     
     
     

7.razred, učitelj

PISATELJ-ICA   NASLOV KNJIGE  ČAS
     
     
     
     

8. razred, II. skupina, učiteljica

PISATELJ-ICA   NASLOV KNJIGE  ČAS
9. razred, II. skupina, učiteljica 

PISATELJ-ICA   NASLOV KNJIGE  ČAS
Oglasite se še kaj, manjkajoče podatke bomo objavili v bližji prihodnosti.

Domov