INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOL. LETU 2009/10

OSNOVNA ŠOLA COL

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR
Bralna značka 1.- 5. raz Učiteljice 1. - 5. razr.
Otroški pevski zbor Lejla Irgl
Planinski krožek Roberta Stegovec, Tina Scozzai
Športni krožek za I. triado David Koren
Likovni krožek Silva Karim
Lutkovni krožek Slavica Velikonja
Italijanščina za I. in II. triado Andrjka Repič
Angleščina za I. triado Ana Furlan
Bralna značka 6.- 9. raz. Franc Černigoj
Angleška bralna značka Ana Furlan
Šahovski krožek Franc Odar
Dramski krožek Nives Bratina Furlan
Vesela šola Martin Štinjek
Čipkarska šola Čipkarska šola Idrija
Gasilski krožek Zunanji sodelavci (PDG Col)
Mladinske delavnice Nives Bratina Furlan, Tamara Srebot
Plesni tečaj Plesni center ADC
Rokometni krožek RK Col
Rokomet deklice RKŽ Ajdovščina
Košarka KK Ajdovščina
Športna Abeceda (I. triada) ŠD Rekreativček

PODRUŽNICA PODKRAJ

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR
Bralna značka učiteljice 1. - 5. razr.
Pevski zbor Podkraj OPZ Cekinček Lejla Irgl
Novinarski krožek Katja Turk Medvešček
Planinski krožek Tina Scozzai, Robetra Stegovec
Čipkarski krožek Čipkarska šola Idrija
_______________________________________________________________

* Za dan in čas interesnih dejavnosti se bodo mentorji dogovorili z učenci.