ŠOLSKI PREVOZI  ZA ŠOL. LETO 2009/10

ODHODI ZJUTRAJ:

KOMBI – šolski MINIBUS – Avrigo AVTOBUS
7.10 Malo polje 6. 30 Vodice 6.45 Hrušica
7.20 Malo polje - Police 7.00 Bela 6.55 Podkraj
7.10 Sanabor 7.00 Višnje
7.20 Col 7.05 Col
7.25 Višnje 7.15 Gozd
7.30 Podkraj 7.20 Žagolič
2. vožnja 7.25 Col
7.45 Vodice
8.00 Podkraj
8.05 Hrušica
8.10 Podkraj

ODHODI PO KONČANEM POUKU:

KOMBI – šolski MINIBUS – Avrigo AVTOBUS
13.40 Malo polje-Police 12.10 Podkraj-Višnje-Col 12.00 Gozd
(redna linija-samo ob petkih)
13.50 Col-Bajc-Sanabor-Bela 12.20 Col-Bajc-Sanabor-Bela 13.40 Col-Podkraj-Hrušica
razen ob petkih
13.40 Col-Gozd
12.50 Col-Podkraj (5., 6. razred) 14.10 Col-Gozd
razen ob petkih
14.00 Col-Podkraj-Hrušica
13.10 Podkraj-Hrušica
13.20 Podkraj-Vodice
(po potrebi Podkraj-Višnje-Col-Vodice)
13.40 Col-Vodice