INFORMACIJE

za vpis v srednje šole 2010/11

Domov 


OKTOBER

NOVEMBER

 • individualni razgovori z učenci
 • predstavitev srednješolskega sistema
 • izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti

 

DECEMBER

 •  individualni razgovori z učenci
 • Dnevi odprtih vrat srednjih šol v Severno primorski regiji

 

JANUAR

 • Posredovanje Razpisa za vpis učencem
 • Sestanek Komisije za poklicni nasvet
 • Individualni razgovori psihologinje za starše in učence, ki bodo to želeli
 •  Roditeljski sestanek za starše

14. 1. 2010

FEBRUAR

 •  Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
 •  Prijave na preizkuse posebnih nadarjenosti-kjer to zahtevajo sr. programi

12. in 13. 2.

 od 18. 2.

MAREC

 • Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti na sr. šolah
 •  Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebnih nadarjenosti
 •  Prijavljanje za vpis v srednje šole za šol. leto 09/10 (prijavnice dobijo in izpolnjujejo v šoli, starši jih doma pregledajo in podpišejo).

od 1. do 6. 3.

 do 15. 3.
 
do 23. 3.

 

APRIL

 • Javna objava številčnega stanja prijav
 • Analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijav (OŠ in SŠ)
 • Morebitni prenosi prijav
 • Objava stanja prijav po prenosih

2. 4.

 
do 14. 4.
22. 4.

MAJ

 • Obveščanje učencev o omejitvah vpisa

10. 5.

JUNIJ

 • Razdelitev zaključnih spričeval
 • Prinašanje dokumentov za vpis v srednje šole in vpis na šolah, kjer ni omejitve vpisa
 •  izvedba1. kroga izbirnega postopka in vpis uspešnih kandidatov
 • prijava kandidatov za 2. krog
 • rezultati drugega kroga

15. 6.
do 18. 6.

 19. 6.

do 22. 6.
24. 6.


Domov