PRIPORO Č ENA LITERATURA

Domov

Bogdan ŽORŽ: Razvajenost – rak sodobne družbe

Bogdan ŽORŽ: S pravimi vprašanji do rešitve vzgojnih zadreg

Alenka REBULA: Globine, ki so nas rodile

Dr. Robert T BAYARD: Na pomoč, najstnika imamo

Barbara COLOROSO: Otroci so tega vredni

Tomas GORDON: Družinski pogovori

Zdenka ZALOKAR DIVJAK: Vzgoja JE ... NI znanost

Zdenka ZALOKAR DIVJAK: Vzgajati z ljubeznijo

Zdenka ZALOKAR DIVJAK: Jaz in ti

E. Perry GOOD: ... In mulc si bo pomagal

Andrew MATTHEWS: Bodi srečen, Bodi srečen z ljudmi

William J. BENNET: Moralne vrednote za mlade

Jane BUESTEIN: Kako otroku postaviti meje in poskrbeti tudi zase

Roy GOREYA: Življenjski diamant

Judy MCFADDEN: Vzgoja dobrega otroka

Marjan KOŠIČEK: Otrok moja skrb

William GLASSER: Teorija izbire

Suzanne HARRILL: Ti si zvezda tvojega življenja

Joern BAMBECK J.: Moč možganov: kako izboljšamo svoje umske zmožnosti

Günther BEYER: Urjenje spomina in koncentracije: kreativno učenje, superučenje, učenje v sprostitvi

Tony BUZAN: Delaj z glavo: uspešnejše branje, hitrejše učenje, ustvarjalno
mišljenje, učinkovit študij, boljše pomnjenje, reševanje problemov

Gordon DRYDEN: Revolucija učenja

Harry MADDOX: Kako naj se učim

Barica MARENTIČ-POŽARNIK: Kako naj se učim

Dušica Kunaver: UČIM SE UČITI

Dominic O'BRIEN: Skrivnosti hitrega in uspešnega učenja: povečajte si sposobnost učenja, zapomnite si ključne podatke, uspešno ponovite snov

Sonja PEČJAK: Kako do boljšega branja: tehnike in metode za izboljšanje bralne učinkovitosti

Vid PEČJAK: Poti do znanja: metode uspešnega učenja

Britta WEIMER: Konec s slabimi ocenami: kako to doseči?!

Marija GABRIJELČIČ: Učimo se z miselnimi vzorci

Tony BUZAN, Lana ISRAEL: Moč možganov za otroke - Kako se v hipu preleviš v genija

Nancy MARGULIES: MISELNE PODOBE: učenje in poučevanje miselnih vzorcev

Sonja PEČJAK, Ana GRADIŠAR: BRALNE UČNE STRATEGIJE – grafični prikazi pomembnih informacij

Dušica KUNAVER: Učim se učiti

Domov