IZ ŠOLSKEGA KOLEDARJA

TRAJANJE OCENJEVALNIH OBDOBIJ

Pouk prične 1. septembra 2009 in konča 24. junija, 9. razred pa 15. junija. Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2009 do 29. januarja 2010
2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2010 do 24. junija 2010 (9.r . do 15. junija 2010)

Ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja starše obvestimo o doseženem uspehu.

POČITNICE

DODATNI POUKA PROSTI DNEVI

Če starši želite, lahko med šolskim letom izkoristite pet dni opravičene odsotnosti za svojega otroka, glede na vaše ali otrokove potrebe. Svojo odločitev morate razredniku sporočiti vsaj tri dni pred pričetkom odsotnosti.

PRAZNIKI:

INFORMATIVNI DAN V SREDNJIH ŠOLAH


POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domov