UČITELJI, POUČEVANJE IN RAZREDNIŠTVO 2009/10

UČITELJ POUČEVANJE IN DRUGE OBVEZNOSTI RAZREDNIŠTVO
Smiljana Krapež
Slavica Velikonja
1.a / 2.a 1.a / 2.a
Heidi Rodman Sever 3.a 3.a
Klavdija Štrancar 4.a 4.a
Roberta Stegovec 5.a 5.a
Tina Scozzai 1.c (Podkraj) 1.c (Podkraj)
Katja Turk Medvešček 2.c (Podkraj) 2.c (Podkraj)
Veronika Tihelj Bajc
3.c / 4.c (Podkraj) 3.c / 4.c (Podkraj)
Irena Saksida TJA
Ana Furlan TJA
Nataša Grom TIT, FIZ, MAT, OGK 7.a
Silva Karim LVZ, LSN2, LSN3
Franc Černigoj SLJ
Svetlana Bušen /
Urška Kumar
SLJ, ISP 9.a (do 31.12.2009)
Lilijana Nabergoj BIO, KEM, NAR, GOS 8.a
Danica Peljhan MAT
Stojan Koren ŠVZ, ŠZZ 9.a
Martin Štinjek ZGO, GEO, DDE 6. razred
Lejla Irgl knjižnica, ISP
Boris Vodopivec GVZ
Andrejka Repič II1, II2, II3
Nives Bratina Furlan OPB
Karmen Močnik /
Mihaela Mikuž
ISP
Barbara Jež ISP
Nives Žibrik ŠSD, OPB

NAZAJ NA ZAČETEK